Műszaki ellenőrzés és felelős műszaki vezetés

Műszaki ellenőrzés: Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezés teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. Az építtető helyszíni képviselőjeként legfőbb feladatai közé tartozik az építőipari kivitelezési tevékenység, és az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a végleges építési (létesítési) engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján. Javaslatot tesz az építtető részére a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatban, továbbá felhívja az építtető figyelmét az esetlegesen előforduló hibákra, hiányosságokra, eltérésekre. Ha az építőipari kivitelezési tevékenységet több fővállalkozó kivitelező végzi, az építési műszaki ellenőr összehangolja a felelős műszaki vezetők tevékenységét. Megbízója jellemzően az építtető.

Felelős műszaki vezetés: Az építési munkaterületen végzett építési-szerelési munkát a felelős műszaki vezető irányítja. Feladatai közé tartozik az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése. Az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése, az építési napló vezetése, az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása. Megbízója jellemzően a kivitelező.

Műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői feladatokat vállalunk a magasépítés, mélyépítés, közlekedési létesítmények és vízgazdálkodási építmények területén, további szakági műszaki ellenőrök bevonásával pedig teljeskörűen.”