Műszaki tanácsadás

Tartószerkezeti szakértés: Építmények tartószerkezeteinek mechanikai ellenállás és stabilitásra történő szakértése, beleértve a földrengés és tűzhatásra történő szakértést, továbbá különleges szerkezetek szakértése. A szakértői vélemény lehet részleges vagy teljes szakvélemény. A részleges szakvélemény csupán egy épületrészre, munkanemre, egyes szerkezeti elemre vagy berendezési tárgyra, tárgyakra vonatkozik, de azt olyan részletességgel tárgyalja, mint a teljes szakvélemény az építmény egészét. A szakvélemény feladata szerinti kérdésekre (a megbízó kérdéseire) adott válaszokat és javaslatokat tartalmazza, olyan megfogalmazásban, hogy azok minden érdekelt részére érthetők legyenek. Tervezés rendszerint nem képezi a szakértés részét, azonban a szakvéleményt úgy készítjük el, hogy az alapján az esetlegesen szükséges megerősítések és helyreállítások tervezését el lehessen végezni.

Beruházáslebonyolítás: Szolgáltatásunk keretében a megrendelő igényei szerinti mértékben vállaljuk át az építtetői szerepkör egyes feladatait. A beruházáslebonyolító feladatkörébe tartozhat például: az építési beruházás előkészítése, lebonyolítása és szervezése, az építőipari kivitelezési tevékenység megvalósításához szükséges hatósági engedélyek megszerzése, bejelentések megtétele, szerződések megkötése, a tervező kiválasztása, tervpályázati eljárás lebonyolítása, jogszabályban meghatározott tartalmú kivitelezési dokumentáció meglétéről való gondoskodás, az abban foglaltak betartatása, az e-építési napló készenlétbe helyezése és az építési napló ellenőrzése, a műszaki átadás-átvételi és az építési munkaterület átadás-átvételi eljárásában való részvétel, továbbá az igazoltan elvégzett teljesítések pénzügyi elszámolásának ellenőrzése.